JavaScript required

JavaScript is required. This web browser does not support JavaScript or JavaScript in this web browser is not enabled.

To find out if your web browser supports JavaScript or to enable JavaScript, see web browser help.

Sign in with your organizational account
Sign in

Uživatel se svým přihlášením k systémům Modré pyramidy zavazuje, že bude dodržovat dohodnutá bezpečnostní pravidla a zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se informací a údajů, se kterými přišel do styku v rámci své činnosti pro Modrou pyramidu v návaznosti na ochranu osobních údajů stanovenou zákonem č. 101/2000 Sb. a souvisejících údajů obsažených v informačních systémech Modré pyramidy.

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení spolupráce s Modrou pyramidou.